Célestin Freinet föddes 1896 i Frankrike, nära den Italienska gränsen. 
Oförmögen att betala några fortsatta studier tog han endast examen 
från grundskolan, vilket gjorde honom kvalificerad att arbeta som låg-
stadielärare, men inte på några högre nivåer. När första världskriget 
bröt ut blev han inkallad som soldat i Franska armén där han fick så 
pass allvarliga skador att det dröjde tre år innan han kunde börja sin 
karriär som lärare. Freinet slöt sig snart till en anarkist-syndikalistisk 
förening för lärare, nära besläktad med kommuniströrelsen. 1927 blev 
medlem i det Franska kommunistpartiet. När andra världskriget bröt ut 
placerades Freinet, på grund av sina politiska åsikter, i ett fånglänger, 
men släpptes 1943 och slöt sig då till den Franska motståndsrörelsen.
Vad som har gjort Célestin Freinet speciell är hans utbildningsteknik 
som bygger på att skolbarnen arbetar fritt ur fantasin istället för att 
följa en utstakad kursplan och istället för den vanliga klassuppbygg-
naden bygger Freinetskolan på klassråd bestående av läraren och 
alla eleverna.
 
                                                                                                       Tillbaka