Vad döljer sig innanför dörren på Aftonstjärnan? Vi blev nyfikna och kikade in. 
Ett sorl av barnröster mötte oss när dörren öppnades. Vi gick upp för trappan 
och där stod några föräldrar till barnen som var i lokalen. De berättade att det 
precis startat en ny skolverksamhet i lokalerna på Aftonstjärnan.
Sedan gick vi vidare och träffade Kristin Dahlén, lågstadielärare på Aftonstjärnan.
Hon berättar för oss att Aftonstjärnan var en provisorisk lokal fram till slutet på 
september. Då flyttar teatern in på Aftonstjärnan igen.Den nya skolverksamheten 
ska flytta till nyrenoverade lokaler på Freinetskolan på Lindholmen. Freinet hette 
mannen vars pedagogik skolan eftersträvar. Pedagogikens målsättning är koncen-
trerad på bild, konst och dans. 
Förhållningssättet för barnen är att de producerar eget material. I dessa gamla 
slitna lokaler, som egentligen är teaterlokaler trivs barn och personal utmärkt. 
Vi gick ner två trappor. Det var så lågt i taket att man fick huka sig. Längst ner 
i källaren låg personalens provisoriska arbetsrum. Rummet var en blandning av 
skrivbord, lek- och arbetsmaterial tillsammans med gamla teateraffischer. 
Kristin berättar att på rasterna går barnen ut på bakgården, men på eftermiddagen
går de upp till en lekpark i området. Innan Freinetskolan startade fick barnen som 
bor på Lindholmen åka till Bräckeskolan eller Rambergsskolan. Nu går de i skolan 
bara ett stenkast från hemmet. De flesta som går på Freinetskolan kommer från 
Lindholmen. Ett fåtal kommer från någon annan del av stan.
 
Tillbaka